Vận hành kinh tế lò hơi diễn ra như thế nào?

Nguyễn Vũ 07/10/2020
van-hanh-kinh-te-lo-hoi-dien-ra-nhu-the-nao

Nhiệm vụ của công việc vận hành kinh tế lò hơi là đảm bảo sự làm việc tin cậy, an toàn của lò hơi trong thời gian dài với việc đạt được độ kinh tế cao nhất và thỏa mãn nhu cầu hộ tiêu thụ về lưu lượng, thông số hơi,..Các công việc vận hành lò hơi bao gồm:

Chuẩn bị và khởi động lò;

Trông coi điều khiển và điều chỉnh lò hơi ở chế độ làm việc bình thường

Ngừng lò, bảo quản và bảo dưỡng lò trong thời gian ngừng. Để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn tin cậy với chỉ tiêu kinh tế cao cần phải x ây d ựng những quy trình vận hành hợp lí cho mỗi chế độ.

Vận hành kinh tế lò hơi là công việc thao tác, điều khiển phức tạp theo đúng quy trình.sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin về vận hành kinh tế lò hơi.

vận hành kinh tế lò hơi

Nhiệm vụ của công việc vận hành kinh tế lò hơi là đảm bảo sự làm việc tin cậy, an toàn của lò hơi trong thời gian dài với việc đạt được độ kinh tế cao nhất và thỏa mãn nhu cầu hộ tiêu thụ về lưu lượng, thông số hơi

1. Các chỉ tiêu kĩ thuật vận hành kinh tế lò hơi.

Chỉ tiêu vận hành kinh tế lò hơi gồm các chỉ tiêu về hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu quy ước để sản xuất ra 1 tấn hơi/giờ (hay 1 kg hơi/giờ); suất tiêu hao điện năng tính theo phần trăm so với lượng điện năng sản xuất ra.

vận hành kinh tế lò hơi

Kỹ thuật và tổ chức vận hành là đảm bảo cho các thiết bị công nghệ luôn ở trong trạng thải tốt nhất về kỹ thuật.

Các chỉ tiêu về chế độ 1àm việc, đặc trưng cho mức độ 1àm việc an toàn của 1ò, như số giờ làm việc trong một năm, số giờ trong một năm ở trạng thái dự p hòng hay nghỉ để sửa chữa; số giờ sử dụng công suất đặt; hệ số sử dụng công suất (hệ số phụ tải) của thiết bị lò và phân xưởng lò. Chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh tất cả các chỉ tiêu vận hành trên về vận hành kinh tế lò hơi, về an toàn vận hành, về các chỉ tiêu sử dụng công suất thiết bị, về chất lượng,…

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành lò hơi.

Giải pháp kỹ thuật và quản lý vận hành

Kỹ thuật và tổ chức vận hành là đảm bảo cho các thiết bị công nghệ luôn ở trong trạng thải tốt nhất về kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu của nhà chế tạo, sẵn sang làm việc với độ ổn định và tin cậy cao. Các giải pháp chủ yếu vận hành kinh tế lò hơi là:

Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ vận hành. Người vận hành phải nắm vững cơ sở lý thuyết và thực tiễn của các quá trình công nghệ phức tạp xay ra trong thiết bị và điều khiển thành thạo các hệ thống thiết bị đúng quy trình vận hành;

vận hành kinh tế lò hơi

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy trình duy tu bảo dưỡng thiết bị công nghệ nhằm đảm bảo bảo tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị công nghệ.

Tổ chức kiểm tra giám sát các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành kịp thời phát hiện những biến động và xác định nguyên nhân gây ra các biến động bất thường chỉ tiêu kỹ thuật thiết bị để có gải pháp khắc phục kịp thời.

Xây dựng kế hoạch và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy trình duy tu bảo dưỡng thiết bị công nghệ nhằm đảm bảo bảo tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị công nghệ.

Giải pháp kỹ thuật công nghệ chủ yếu: Hiệu suất lò và vận hành kinh tế lò hơi. Hiệu suất lò và vận hành kinh tế Theo cân bằng thuận: Tỷ lệ % giữa nhiệt hữu ích/nhiệt đưa vào lò

Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế lò hơi:

Đảm bảo vận hành buồng đốt tối ưu: Buồng lửa cần được vận hành sao cho quá trình cháy nhiên liệu xảy ra hoàn thiện nhất. Ngọ n lửa nằm đúng giữa tâm buồng đốt và ở độ cao hợp lý nhất.  Các bề mặt truyền nhiệt sạch, hệ số trao đổi nhiệt cao; Hệ số không khí thừa đảm bảo ở tỷ lệ tối ưu, độ lọt khí vào buồng đốt trong giới hạn cho phép;

Vận hành kinh tế lò hơi bộ quá nhiệt, bộ hâm nước, bộ sấy không khí: Bộ quá nhiệt làm việc ở chế độ khắc nghiệt (nhiệt độ hơi nước bên trong cao, nhiệt độ khói bên ngoài lớn) nên dễ xảy ra sự cố khi vận hành. Cần duy trì nhiệt đ ộ vách ống bộ quá nhiệt không lớn hơn giới hạn cho phép.

Nguồn: Công ty cổ phần năng lượng Hoàng Đạo

Bình luận (2)
binh-luan

Boldvuddy

15/10/2022
Furosemide is a potent loop diuretic that works to increase the excretion of Na and water by the kidneys by inhibiting their reabsorption from the proximal and distal tubules, as well as the loop of Henle lasix torsemide conversion
binh-luan

Unizozy

16/04/2022
https://bestadalafil.com/ - buy cialis online 20mg When necessary a DC is used to remove the tissue during a spontaneous or therapeutic abortion Figure Qtijws Cialis Buwvmg https://bestadalafil.com/ - buy cialis 5mg daily use Aptzpe Buy Wockhardt Tamoxifen
VIẾT BÌNH LUẬN