Dàn làm mát nhà máy thủy điện

Nguyễn Vũ 30/09/2020
dan-lam-mat-nha-may-thuy-dien

Các dàn làm mát công ty đã cung cấp cho hầu hết các nhà máy thủy điện toàn quốc:

Dàn làm mát không khí máy phát điện (đã được giải thưởng VIFOTEC và HCV hội chợ quốc tế 2001)

-96 dàn cho toàn bộ 8 tổ máy ở Thủy Điện Hòa Bình

-48 dàn cho 4 tổ máy ở Thủy Điện Trị An

-32 dàn cho toàn bộ 2 tổ máy Thủy Điện Thác Mơ

-16 dàn cho 1 tổ máy Thủy Điện Yaly

-01 dàn Thủy Điện Thác Bà

Dàn làm mát dầu ổ máy phát, ổ hướng máy phát, ổ hướng tuabia các nhà máy thủy điện:

-Toàn bộ các dàn làm mát dầu nhà máy thủy điện Hòa Bình

-Toàn bộ các dàn làm mát nhà máy thủy điện Trị An

-Toàn bộ các dàn làm mát nhà máy thủy điện Thác Mơ

-Toàn bộ các dàn làm mát nhà máy thủy điện Yaly

Bình luận (1)
binh-luan

immitarry

11/05/2022
https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Mqusze How Long Does Zithromax Take To Work best cialis online reviews Cialis https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Certain causes of short stature may be present if the bones have not changed or matured as expected for the childs age. Midlby
VIẾT BÌNH LUẬN