Dàn làm mát nhà máy thủy điện

Nguyễn Vũ 30/09/2020
dan-lam-mat-nha-may-thuy-dien

Các dàn làm mát công ty đã cung cấp cho hầu hết các nhà máy thủy điện toàn quốc:

Dàn làm mát không khí máy phát điện (đã được giải thưởng VIFOTEC và HCV hội chợ quốc tế 2001)

-96 dàn cho toàn bộ 8 tổ máy ở Thủy Điện Hòa Bình

-48 dàn cho 4 tổ máy ở Thủy Điện Trị An

-32 dàn cho toàn bộ 2 tổ máy Thủy Điện Thác Mơ

-16 dàn cho 1 tổ máy Thủy Điện Yaly

-01 dàn Thủy Điện Thác Bà

Dàn làm mát dầu ổ máy phát, ổ hướng máy phát, ổ hướng tuabia các nhà máy thủy điện:

-Toàn bộ các dàn làm mát dầu nhà máy thủy điện Hòa Bình

-Toàn bộ các dàn làm mát nhà máy thủy điện Trị An

-Toàn bộ các dàn làm mát nhà máy thủy điện Thác Mơ

-Toàn bộ các dàn làm mát nhà máy thủy điện Yaly

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN